Boekanders.nl

Boekanders.nl is een eenvoudig online boekhoudpakket dat zich met name richt op het MKB, webwinkels en paramedische instellingen.

Boekanders.nl is sinds 2013 online en bedacht en gemaakt door ondernemers. Daarom hoef je als ondernemer geen boekhouder te zijn om met Boekanders.nl aan de slag te kunnen.

Aanmelden
Boekanders online boekhoudenHet aanmelden gaat simpel online. Je maakt gratis een account aan en kunt meteen beginnen met het aanmaken van de administratie. Omdat het pakket vanuit de gedachte van de ondernemer is ontworpen, voelt het niet aan als een traditioneel boekhoudpakket. Geen ingewikkelde termen en overzichten maar wat komt erin, wat gaat eruit en wat moet er betaald worden. Voor het inrichten is geen specifieke kennis vereist.

Wat kun je met Boekanders.nl?
Factureren, inkoop facturen verwerken, planning bijhouden, aangiftes BTW en ICP, gebruik van eigen huisstijl in facturen en offertes, het maken van rapportages, artikelbeheer en door de API te koppelen met andere software en uit te breiden met apps.

Boekanders.nl kent een beveiligde verbinding, heeft geen limiet ten opzichte van het aantal gebruikers en is gratis te gebruiken. Ook is Boekanders.nl geoptimaliseerd voor gebruik op mobiel of tablet.

Boekanders.nl kent 3 verschillende abonnementen, een gratis abonnement, hiermee kun je offertes, facturen en verkoopoverzichten maken. Daarnaast is er een ZZP abonnement, dit kun je 30 dagen gratis proberen en bestaat uit de volgende mogelijkheden, het maken van offertes, facturen en verkoopoverzichten, een onbeperkt aantal gebruikers, het installeren van apps, koppelbaar via API. De kosten van een ZZP abonnement zijn € 9,95 per maand.

Ook is er een MKB abonnement waarbij naast de mogelijkheden van het ZZP abonnements extra’s zijn opgenomen zoals artikelbeheer en aangifte BTW/ICP. De kosten van een MKB abonnement zijn € 24,95 per maand. Dit abonnement is ook 30 gratis te proberen. Vanaf het ZZP abonnement is er een koppeling met moderne software zoals Google Drive.

Boekanders.nl maakt iedere dag een backup.

Online boekhouden review
Datum
Product
Boekanders.nl boekhoudsoftware online
Score
31star1star1stargraygray

Reacties zijn gesloten.