Winst-en-verliesrekening

Winst en verliesrekeningDe winst-en-verliesrekening (ook wel resultaten- of exploitatierekening genoemd) geeft een overzicht van alle kosten en opbrengsten van een onderneming in een bepaalde periode. Een winst-en-verliesrekening kent altijd een debet- en een creditgedeelte.

Het debetgedeelte bevat alle kostenrekeningen (ook wel ‘lasten’ genoemd). Dit zijn dus alle zaken die uiteindelijk het eigen vermogen verminderen. Denk als voorbeeld aan: loonkosten, telefoonkosten, energiekosten etc. Het creditgedeelte bevat alle opbrengsten (ook wel ‘baten’ genoemd). Denk bijvoorbeeld aan omzet, renteopbrengsten, inkomsten uit subsidie etc.

Het eindsaldo van het debet- en creditgedeelte bij elkaar opgeteld vormt het behaalde resultaat in die periode (winst of verlies).

Reacties zijn gesloten.